19 ก.พ. 2553

หมวดมุ่งฝึกหัดการทำกิน

น้ำชุบต้มจุ้ม
ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ บ้านนี้ เหอ
เขาเล่าเขาลือว่าหนุกนัก
ต้มจุ้มแมงลัก
น้ำชุบแกงเลียงส้มเหม้า
กินหรอยเหลือหรอย
พี่เณรเหอ
ทอโพรกทอรือ
ค่อยมาเล่า
น้ำชุบแกงเลียงส้มเหม้า
พี่เจ้าไม่เคย เห่อ เหอะ กิน


ศัพท์ ความหมาย
หนุก สนุก
น้ำชุบ น้ำพริก
หรอย อร่อย
ต้มจุ้ม ลวก
ทอโพรก
พรุ่งนี้


อธิบาย
บทเพลงบอกถึงการทำน้ำพริก และมีผักที่น่ากินมาก


นางงามลงเก็บข้าว
ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ เดือนสาม เหอ
นางงามจะลงเก็บข้าว
เก็บนาไหนเจ้า
เก็บข้าวที่นาโคหา
แนะทางให้พี่ไป
เห็นบ้านนายไกรอยู่สาขา
ตกแต่ต้นหว้า
นั้นและหัวนา เห่อ เหอะ น้อง

ศัพท์ ความหมาย
โคหา ชื่อบ้านคูหาอยู่จังหวัดพัทลุง
ตกแต่ต้นหว้า ทางทิศตะวันตกของต้นหว้า
หัวนา คันนา
เก็บข้าว เกี่ยวข้าว

อธิบาย
บทเพลงผู้หญิงบอกทางไปบ้านของตนให้ชายคนรัก


หมวดหมวดเปรมปรีดิ์นานาทัศน์

เช้าพระยืนบาตร
ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ เช้าๆ เหอ
หุงข้าวพระมายืนบาตร
คดข้าวใสถาด
คดทั้งข้าวบาตรข้าวบิน
กรวดน้ำพิษฐาน
ให้ท่านสมภารได้กิน
คดทั้งข้าวบาตรข้าวบิน
เชิญกิน พ่อทูล เห่อ เหอะ หัว


ศัพท์ ความหมาย
ยืนบาตร บิณฑบาต
ใสถาด
ใส่ถาด


อธิบาย

บทเพลงกล่าวถึงการทำบุญตักบาตร พร้อมกับกรวดน้ำอธิษฐาน

พ่อทองหลออย่าไปขอเมียไกล

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ พ่อทองหลอ เหอ
อย่าขอเมียไกล
ขอแค่แค่หัวใด
เรินต่อชายคา
อดหมากได้ยื่นหมาก
อดยาได้ยื่นยา
เรินต่อชายคา
ได้หมากได้ยาทองร้อย เห่อ เหอะ ชั่ง

ศัพท์ ความหมาย
แค่แค่หัวใด ใกล้ ๆ กัน บ้านใกล้กัน
เรินต่อชายคา บ้านติดกัน

อธิบาย
บทเพลงนี้ให้ข้อคิดในการเลือกคู่ครอง ให้เลือกคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันจะได้พึ่งพาอาศัยกัน


หมวดวิวัฒน์วรรณคดี

กำเนิดนางโนรา

ฮาเฮ่อ เห่อเฮ่อ นางโนรา เหอ
เดือนหกเจ้าพี่เอย เกิดช้างเกิดม้า
เมื่อเกิดนางโนรา
เกิดภูเขาเงินภูเขาทอง
ผุดขึ้นล่องลอยสี่มุมประสาท
แม่ตั้งใจปองให้ลูกอยู่ครองเมืองไกรลาศ
โนราศรีสวาท
คลาดแม่ไปเมือง เห่อ เหอะ ไกล

ศัพท์ ความหมาย
ประสาท ปราสาท
คลาด จากไป พลัดพราก

อธิบาย

บทเพลงแม่ของนางมโนราห์ บอกถึงอภินิหารตอนเกิดนางมโนราห์ซึ่งหวังจะให้ลูกอยู่ครองเมืองไกรลาศ ไม่นึกว่าลูกจะต้องจากบ้านเมืองไปไกล


ชักใบถอยหลัง

ฮาเฮ่อ เห่อเฮ่อ เรือใหญ่ เหอ
ชักใบถอยหลังน่าสังเวท
ยกมือขึ้นไหว้ท่านกาเกด
น้ำเนตรลงมาสก ๆ
เอามือมาลูบอก
หนิดจาตัวเอยเรามีกรรม
เหนือยเหอเหนือยนัก
หยุดพักที่นางคูรำ
โนราตาดำ
ทำบวงคล้องคอ เห่อ เหอะ น้อง

ศัพท์ ความหมาย
น้ำเนตร น้ำตา
หนิดจา อนิจจา
เหนือย เหนื่อย
บวง บ่วง

อธิบาย
บทเพลงกล่าวถึงนางมโนราห์เกิดความน้อยใจที่ถูกทางฝ่ายญาติของพระสุธนกลั่นแกล้ง

หมวดหรรษาสาราสัตว์

นกเขาเตินได้แต่เช้านั่งโยนกุก

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ นกเขา เหอ
เตินได้แต่เช้านั่งโยนกุก
ตัวเดียวเกียวไม้พุก
ขันถ่อล่อชายได้ทุกวัน
วันนี้ไปไหนนางเนื้อเกลี้ยง
ที่ไม่ได้ยินเสียงนกเขาขัน
ขันถ้อล้อชายได้ทุกวัน
ขันให้พี่ชายฟัง เหอ เหอะ เสียง


ศัพท์ ความหมาย
เติน ตื่น
โยนกุก ขัน , ร้อง
ไม้พุก ไม้ผุ
ขันถ่อ ร้องรับกัน
เนื้อเกลี้ยง
ผิวเนียน , ผิวสวย


อธิบาย
บทกล่อมเปรียบเทียบผู้หญิงกับนกเขา ผู้ชายแอบฟังเสียงผู้หญิงอยู่ทุกวัน วันนี้ไปไหนถึงไม่ได้ยินเสียงนกจอกคาบดอกทองหลาง

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ นกจอก เหอ
คาบดอกทองหลาง
ข้างเรินอีสีนาง
โนรามาขออีเพ็งจันทร์
ขอเหนียวสักถ้วย
น้ำเทะสักขัน
โนรามาขออีเพ็งจันทร์
เหนียวหมันมัน เห่อ เหอะ เทะ

ศัพท์ ความหมาย
น้ำเทะ
น้ำกะทิ
อธิบาย
บทเพลงสีนางกับเพ็งจันทร์เป็นหญิงสาวที่บ้านอยู่ใกล้กัน มโนราห์มาสู่ขอเพ็งจันทร์เจ้าภาพทำข้าวเหนียวหอมมันน่ากิน

หมวดมุ่งหมายพืชพันธุ์

กล้วยพังลา


ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ ต้นกล้วยพังลา เหอ
ทูนปลีขึ้นมาหันหน้าไปโส้โพธิ์พายัพ
ไม่ได้บุญเครือนางเนื้ออ่อน
โสกาอาวรณ์นอนไม่หลับ
หันหน้าไปโส้โพธิ์พายัพ
อาภัพข้างใน เห่อ เหอะ ใจ

ศัพท์ ความหมาย
กล้วยพังลา กล้วยตานี
ทูนปลี กล้วยออกปลี หรือกล้วยออกลูก
ไปโส้ ไปทางด้าน
โพธิ์พายัพ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบาย

บทเพลงกล่าวถึงชายที่อกหักจากหญิงที่รักและไม่ได้แต่งงานกันน้อยเนื้อต่ำใจในบุญวาสนาอ้อยตง

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ อ้อยตง เหอ
โฉมยงมาเห็นเข้าก็ติดใจ
อี้กินสักลำไม่สาไหร
เพราะหระอยู่ในพ่อทูนหัว
อี้กินสักลำที่ดีดี
ไม่ต้องราคีพอยังชั่ว
สาวน้อยทูนหัว
กินอ้อยไม่แล เห่อ เหอะ หระ


ศัพท์ ความหมาย
อ้อยตง พันธุ์อ้อยลำใหญ่เกือบเท่าไม่ไผ่
อี้กิน จะกิน
ไม่สาไหร ไม่อร่อย รสชาติไม่เอาไหน
หระ ตัวหนอนในลำต้นอ้อย

อธิบาย
บทเพลงกล่าวสั่งสอนหญิงสาวให้รู้จักเลือกคู่ครองที่ดีอย่าเห็นแต่ความหล่อของชายอย่างเดียวถ้านิสัยไม่ดีก็ใช้ไม่ได้


หมวดความรักจริงของชาย

รักนุชอยู่ชมนุชไม่ได้

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ รักนุช เหอ
พี่จะอยู่ชมนุชนั้นไม่ได้
ราดกานมันแน่นในอกชาย
ถ้าแบ่งภาคออกได้ไม่รำคาญ
ภาคหนึ่งพี่จะอยู่ชมนุชสายสุดใจ
ภาคหนึ่งพี่ไปทำราดกาน
แบ่งภาคออกได้ไม่รำคาญ
ราดกานไม่พ้น เห่อ เหอะ ตัว

ศัพท์ ความหมาย
ราดกาน
ราชการ

อธิบาย
พี่รักน้องแต่จะอยู่ชมน้องไม่ได้ เพราะพี่ต้องไปทำงานถ้าแบ่งภาคได้ ภาคหนึ่งพี่จะอยู่กับน้อง อีกภาคหนึ่งพี่จะไปทำงานราชการ แต่เมื่อแบ่งภาคไม่ได้พี่ก็ต้องไปทำงานตามหน้าที่


ยามเย็นผันเห็นนกร่อน

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ ยามเย็น เหอ
ผันเห็นนกร่อนบนคีรี
นกแขกเต้าเคล้าโค่กับปักสี
เหมือนพี่กับน้องชวนกันเชย
เสียงลมหลาตันนั้นพัดกล้า
สาลิกาบ้าแล้วแก้วอกเอย
เหมือนพี่กับนวลชวนกันเชย
อกเอยเรามี เห่อ เหอะ กรรม

ศัพท์ ความหมาย
ผัน หัน
เคล้าโค่ เคล้าคู่
ลมหลาตัน
ลมพายุ สลาตัน

อธิบาย
บทกล่อมเป็นการจินตนาการของชาย ที่หลงรักหญิงสาว แต่ไม่ได้สมหวังในความรัก เหมือนมีกรรมมาบดบัง

หมวดวิงวอนความรักของหญิง

สาวน้อยรำพึง

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ ถึง ถึง เหอ
สาวน้อยรำพึงถึงโค่ครอง
เก็บดอกมาลามาเกียวกอง
ร้อยให้เป็นพวงแล้วปรารถนา
ถ้าว่าโค่ครองน้องอยู่ไหน
ให้ดอกดวงพวงมาลัยลอยไปหา
พิสถานเสร็จทุ่มลงในคงคา
ไม่ช้าจะลอย เห่อ เหอะ ล่องศัพท์ ความหมาย
เกียวกอง มาร้อย
พิสถาน อธิษฐาน
ทุ่ม ทิ้ง ในที่นี่หมายถึงวางลง
ในน้ำอย่างทะนุถนอม

อธิบาย
บทกล่อมกล่าวถึงหญิงสาวที่ยังไม่มีคนรัก เก็บดอกไม้มาร้อยพวงมาลัย อธิษฐานแล้ววางพวงมาลัยลงในน้ำ ถ้าคู่ครองเป็นใครก็ขอให้พวงมาลัยลอยไปพบชายซึ่งเป็นเนื้อคู่ของตนปลูกรักไว้ที่หินแท่น

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ ปลูกรัก เหอ
น้องปลูกรักไว้ที่หินแท่น
เทโวเทวาทุกดาวแดน
ท่านช่วยพิทักษ์รักษา
พระอินทร์พระพรหม
ตักน้ำมารมต้นรักข้า
สิบหกชั้นฟ้า
รักษาต้นรัก เห่อ เหอะ น้องศัพท์ ความหมาย
เทโวเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย


อธิบาย
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยปกปักษ์รักษาความรักที่มีอยู่ให้หนักแน่นมั่นคงตลอดไป14 ก.พ. 2553

บทกล่อมเด็ก หมวดกล่อมน้องนอน

ขวัญเจ้านอนในเปลผ้า

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ น้องนอน เหอ
เชิญขวัญเจ้านอนในเปลผ้า
เจ้านอนเสียเถิดนะกานดา
ครั้นตื่นขึ้นมาได้เหวยนม
นอนเถิดแก้วแม่
ขวัญข้าวของแม่อย่าปราหรม
ตื่นขึ้นทรามชม
เหวยนม พระมาร เห่อ เหอะ ดาศัพท์ ความหมาย
เหวยนม ดื่มนม
ปราหรม เป็นกังวล
กานดา เด็กทารก ลูกน้อยอธิบาย

บทกล่อมให้ลูกนอนหลับให้สบาย ไม่ต้องกังวล แม่จะคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ เมื่อลูกตื่นขึ้นมาจะได้ดื่มนมแม่
นางคูรำเกิดโลกในถ้ำ

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ นางคูรำ เหอ
เกิดโลกในถ้ำ
ค่ำๆ เวช้าให้โลกนอน
นอนเถิดโลกแก้ว
กำของแม่แล้วแก้วสายหมอน
นอนเถิดโลกนอน
อาวอนอย่าเศร้าโสกา
กำกูไหนเหลยละคูรำ
เกิดโลกในถ้ำโคหาคูรำกำพร้า
ละโลกไว้คน เห่อ เหอะ เดียว

ศัพท์ ความหมาย
คูรำ เลียงผาเป็นสัตว์ป่า อยู่ในป่า
ละโลก ทิ้งลูก


อธิบาย

บทกล่อมที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงความรักลูกของนางเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่า อาศัยอยู่ตามเขา หรือในถ้ำ ไม่มีเลียงผาตัวผู้มาช่วยดูแล เลี้ยงลูกอยู่ตามลำพัง เปรียบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่คนหรือแม่สัตว์ ย่อมรักลูกและสามารถเลี้ยงลูกได้

ประเภทของเพลงกล่อมเด็กเพื่อที่จะวิเคราะห์เนื้อเพลงกล่อมเด็กได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงแบ่งประเภทของเพลงกล่อมเด็กตามเนื้อหาเป็นประเภทต่าง ๆ ออกเป็น ๘ หมวด ดังต่อไปนี้


1. หมวดกล่อมน้องนอน


2. หมวดวิงวอนความรักของหญิง


3. หมวดความรักจริงของฝ่ายชาย


4. หมวดมุ่งหมายพืชพันธุ์


5. หมวดหรรษาสาราสัตว์


6. หมวดวิวัฒน์วรรณคดี


7. หมวดเปรมปรีดิ์นานาทัศน์


8. หมวดมุ่งฝึกหัดการทำกิน

ประวัติผู้เรียบเรียง

ชื่อ – สกุล นางวนิดา ปัทมรุจ (คงพูล)
การศึกษา คบ.สาขาวิชาเอก การประถมศึกษาจากวิทยาลัยครู นครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต ๒
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๒๑๐
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านควรมิตร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านควนงาช้าง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านหนองหมอ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เกียรติภูมิ
๑. ครูแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต ๒ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๒. ครูต้นแบบ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต ๒ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ตำแหน่งปัจจุบัน
ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองหมอ

ปราชญ์ชาวบ้านคุณยายพร้อม สุขญาโณคุณยายพร้อม สุขญาโณ

อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีความสามารถในการขับกล่อมเพลงกล่อมเด็กได้อย่างไพเราะ มีความจำที่ยอดเยี่ยมในการจด และทำบันทึกเพลงกล่อมเด็กด้วยตัวของท่านเอง อีกทั้งยังสอนและแนะนำแนวทางการร้องเพลงกล่อมเด็กให้แก่ผู้ที่สนใจ จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีคุณค่าล้ำ ผู้มีส่วนช่วยในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย