14 ก.พ. 2553

บทกล่อมเด็ก หมวดกล่อมน้องนอน

ขวัญเจ้านอนในเปลผ้า

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ น้องนอน เหอ
เชิญขวัญเจ้านอนในเปลผ้า
เจ้านอนเสียเถิดนะกานดา
ครั้นตื่นขึ้นมาได้เหวยนม
นอนเถิดแก้วแม่
ขวัญข้าวของแม่อย่าปราหรม
ตื่นขึ้นทรามชม
เหวยนม พระมาร เห่อ เหอะ ดาศัพท์ ความหมาย
เหวยนม ดื่มนม
ปราหรม เป็นกังวล
กานดา เด็กทารก ลูกน้อยอธิบาย

บทกล่อมให้ลูกนอนหลับให้สบาย ไม่ต้องกังวล แม่จะคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ เมื่อลูกตื่นขึ้นมาจะได้ดื่มนมแม่
นางคูรำเกิดโลกในถ้ำ

ฮาเฮอ เห่อเฮ่อ นางคูรำ เหอ
เกิดโลกในถ้ำ
ค่ำๆ เวช้าให้โลกนอน
นอนเถิดโลกแก้ว
กำของแม่แล้วแก้วสายหมอน
นอนเถิดโลกนอน
อาวอนอย่าเศร้าโสกา
กำกูไหนเหลยละคูรำ
เกิดโลกในถ้ำโคหาคูรำกำพร้า
ละโลกไว้คน เห่อ เหอะ เดียว

ศัพท์ ความหมาย
คูรำ เลียงผาเป็นสัตว์ป่า อยู่ในป่า
ละโลก ทิ้งลูก


อธิบาย

บทกล่อมที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงความรักลูกของนางเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่า อาศัยอยู่ตามเขา หรือในถ้ำ ไม่มีเลียงผาตัวผู้มาช่วยดูแล เลี้ยงลูกอยู่ตามลำพัง เปรียบได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่คนหรือแม่สัตว์ ย่อมรักลูกและสามารถเลี้ยงลูกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น